Udvidelse af pileanlæg

Udvidelse af pileanlæg

Hvis man gennem flere vintre har måttet fjerne vand fra overfladen af et pileanlæg, tyder det på, at belastningen med spilde- og regnvand er blevet for stor, og at anlægget må udvides.

Pileanlæg er typisk nøje dimensioneret i forhold til den spildevandsbelastning der er opgivet i ansøgningsfasen.  Selvom pileanlæggene kan fordampe mere vand når piletræerne bliver større, kan anlæggene være følsomme overfor ændringer i vandmængde og i tilførsel af næringsstoffer. Et øget antal beboere eller et generelt øget vandforbrug vil således betyde at der er behov for en udvidelse af pileanlægget.

Udvidelsen kan gøres på to måder: enten med et beluftet beplantet filteranlæg eller med endnu et pileanlæg

  1. Udvidelse af pileanlæg med beluftet beplantetfilteranlæg

Hvis pileanlægget er overbelastet med en stor vandmængde, kan anlæggets kapacitet udvides med et beluftet filteranlæg. Et beluftet filteranlæg er velegnet til at rense spildevand der er opblandet med regnvand, som det kan være tilfældet med overløbsvand fra pileanlæg. Det rensede vand fra et beluftet anlæg kan efterfølgende nedsives i en faskine eller udledes til recipient.

  1. Udvidelse af pileanlæg- med endnu et pileanlæg

Udvidelsen af et pileanlæg kan ske ved, at man graver et nyt bassin efter det eksisterende, opbygget efter de samme principper. Trykrøret forlænges fra det nuværende bassin til det nye. Hvis der ikke er plads i forlængelse af det eksisterende kan det anlægges ved siden af det nuværende anlæg, dog med minimum 10 meters mellemrum for en optimal fordampning.

Begge udvidelser kræver en tilladelse ved kommuner. Kilian Water kan hjælpe med ansøge, og lave både dimensionering og tegninger.