Strynø klar til beplantet filter

Den lille sydfynske ø, Strynø, er nu klar til at få etableret et beplantet filteranlæg til behandling af øens spildevand. Langeland Forsyning og Kilian Water ApS har samarbejdet om projektet, og de første udgravninger til det 400 PE store anlæg tages i maj måned af Entreprenør Marius Pedersen og Millinge Maskinstation. Det beplantede filter forventes færdigt i slutningen af august 2016.