Pilefordampningsanlæg

Pilefordampningsanlæg

Et pilefordampningsanlæg til én husstand. Når pilen springer ud har du en lille skov.

Står du med et påbud om at rense for fosfor (P-krav) uden mulighed for at kunne nedsive afløbsvandet fra et spildevandsanlæg, så er et pilefordampningsanlæg en rigtig god løsning.

Pilefordampningsanlægget opfylder alle udledningskrav – både S, O og P, fordi det har membran i bunden og ingen afløb. Alt spildevand, samt alt regnvand som falder på selve anlægget, fordampes via piletræer plantet i anlægget.

Denne anlægstype er som den eneste helt fri for statsafgift, da alt vandet fordampes og anlægget overhovedet ikke har nogen udledning. De øvrige faste driftsudgifter er også helt i bund; der er kun eludgifter til den pumpe der pumper vandet ud i anlægget, og ingen servicekontrakt er krævet fra myndighedernes side.

Et pilefordampningsanlæg fylder ca 240 m2 for én husstand, og derfor er investeringen i etableringen relativ dyr, da det kræver en del gravearbejde.

Til gengæld får du gratis brændsel til dit træfyr, for 1/3 af pilene skal hvert år høstes ved roden; det svarer til ca. 20 liter olie per person om året.

Del denne side...Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someone