Pilefordampningsanlæg

Pilefordampningsanlæg

Et pilerensningssanlæg til én husstand.

Et pilefordampningsanlæg – også kaldet pilerensningsanlæg – er en rigtig god løsning, hvis du har fået  påbud om at rense for fosfor (P-krav), men ikke har mulighed for at nedsive afløbsvandet fra spildevandsrensningen.

Pilefordampningsanlægget opfylder alle udledningskrav – både S, O og P, fordi det har membran i bunden og derfor ingen afløb. Alt spildevand, samt alt regnvand som falder på selve anlægget, fordampes via piletræerne plantet i anlægget.

Denne anlægstype er som den eneste helt fri for statsafgift, for eftersom alt vandet fordampes, har anlægget overhovedet ikke nogen udledning til det omgivende miljø. De øvrige faste driftsudgifter til et pilerensningsanlæg er også helt i bund; der er kun eludgifter til den pumpe der pumper vandet ud i anlægget, og ingen servicekontrakt er krævet fra myndighedernes side.

Et pilefordampningsanlæg dimensioneres individuelt efter den aktuelle mængde spildevand og nedbør, men  fylder ca 240 m2 for én husstand. Derfor er investeringen i etableringen relativ dyr, da det kræver en del gravearbejde. Til gengæld får du gratis brændsel til dit træfyr, for 1/3 af pilene skal hvert år høstes ved roden; det svarer til ca. 20 liter olie per person om året. ( Pilenes brændværdi pr kvm svare til ca 0,75 l olie).

Sådan virker et pilefordampningsanlæg

Spildevandet ledes fra bundfældningstanken ud til det lukkede pilerensningsanlæg, hvor det fordeles over hele arealet. Jorden opsamler affaldsstofferne i løbet af vinteren, hvor bassinet fungerer som et lager. Pilene renser jorden for disse stoffer i løbet af vækstsæsonen, idet spildevandet anvendes som næring til væksten. Pilene har et tæt forgrenet rodnet, og omsætter og fordamper alt spildevand og al nedbør, der falder i anlægget. Når pilene høstes og vedmassen fjernes, fjernes således også næringsstofferne. Pil har fra naturens hånd enestående renseevner, og de sorter der bruges i pilerensningsanlægget er særligt udvalgte typer af høj kvalitet, som i kombination sikrer optimal rensning og fordampning.

Hent her et info-ark med pris-eksempel på pilefordampningsanlæg.