Opbygningen af det beplantede filteranlæg

Det beplantede filteranlæg giver dig enkel og naturlig spildevandsrensning.

Se her en lille film som viser dig hvordan det beplantede filteranlæg er opbygget.

Hvordan virker det beplantede filteranlæg ?

Det beplantede filter er en slags minirenseanlæg, der er opbygget som en lagdelt sandkasse. Nogle anlæg har vandtæt membran i bunden, så vandet kan opsamles og udledes i et dræn eller faskine. Andre typer er uden membran og nedsiver vandet i en faskine under anlægget. Filtermaterialet består af vasket sand og ærtesten.

Spildevandet pumpes stødvist ud i det beplantede filteranlæg via fordelerrørene, som er placeret øverst i  filteret. På toppen vokser tagrør og gul iris. Omkring planternes rødder lever bakterier og andre mikroorganismer, som omsætter affaldsstofferne i spildevandet til næring for sig selv og planterne. På den måde renses spildevandet. Det beplantede filter virker optimalt når der er optimale livsforhold for filterets mikroliv, og derfor er god ilttilførsel vigtig. Det sikrer det beplantede filter på flere måder:

  • Fordelerrørene er ikke dækket med jord ( kun ærtesten) og derfor kan atmosfærens luft trænge ned i filtermaterialet.
  • Vandet synker vertikalt i det beplantede filteranlæg og trækker derfor ilt med langt ned i systemet.
  • Plantestænglerne er hule, så anlægget kan “ånde” gennem dem.
  • Dræn i bunden af det beplantede filteranlæg er forbundet med udluftningshætter på toppen.

For yderligere at optimere rensningen kan det beplantede filteranlæg etableres med recirkulering. Fra filterets afløb sendes en del af det rensede spildevand retur til pumpebrønden, blandes med det urensede spildevand og løber en tur mere gennem anlægget. Recirkuleringen sikrer tilstrækkelig vandgennemstrømning gennem det beplantede filteranlæg ved sommerhuse, i tørre perioder eller når produktionen af spildevand er lav. Desuden forebygger recirkuleringen tilstopning af filtermaterialet og sørger for en effektiv fjernelse af nitrat.

Mere viden? Så ring eller skriv til os – brug kontaktbladet i høje side 🙂

Beplantet filteranlæg i Tiset

Del denne side...Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someone