Forsyninger

Beplantet filteranlæg med aktiv beluftning, 180 PE. Anlægget er etableret i landsbyen Tjørnelunde, for Kalundborg Forsyning.

Beplantede filteranlæg er en  konkurrencedygtig, effektiv og veldokumenteret renseløsning, der med fordel kan anvendes til anlæg til enkelthusstande som til hele landsbyer eller sommerhusområder, og som kan indrettes fleksibelt efter forholdene.

Kilian Water har de senere år samarbejdet med forsyningsselskaber, omkring decentrale renseløsninger i det åbne land. Vi tilbyder forskellige modeller for samarbejdet. Vores anlæg og forretningsmodeller er tilpasset det behov, forsyningsselskaber har for sikkerhed og stabil drift. Vi tilbyder naturligvis fuld servicering af anlæg.

Særligt vores nyeste anlægstype, det Beplantede filter med aktiv beluftning, har stor interesse når det gælder større anlæg til eksempelvis en landsby, da det er meget pladsøkonomisk samt meget fleksibelt, på grund af beluftningen, som kan indtilles efter belasningsniveau. Der er således ingen andre decentrale renseanlæg, der kan klare lige så store udsving i belastningen.

Miljøstyrelsen har i 2017 lavet en rapport omkring økonomien i decentrale renseløsninger, som viser at beplantede filteranlæg til husstande i det åbne land ofte vil være økonomisk fordelagtigt for forsyninger, frem for kloakering med trykledninger til de centrale rensningsanlæg, se rapporten her: spildevandsrensning-i-det-aabne-land-niras-maj-2017. Rapporten analyserer kun mht. anlæg til enkelthusstande. Der væsentlige stordriftsfordele ved beplantede filteranlæg til flere husstande, hvilket kan betyde yderligere fordele i at vælge en decentral model.

Miljøet i fokus

At vi har specialiseret os i beplantede filteranlæg er ikke tilfældigt, da det helt grundlæggende er et af markedets grønneste og mest ressourcebesparende anlæg. Vi arbejder dog videre på at minimere miljøpåvirkningen fra vores anlæg ud fra et livscyklusperspektiv. Vi arbejder helt konkret med dette i vores projekt omkring cirkulær økonomi, hvor vi i løbet af 2018 har en dygtig rådgiver til at hjælpe os med at opstille vores ressourceprofil. Vi ønsker at identificere hvor beplantet filterteknologi er mest interessant i forhold til at udnytte ressourcerne optimalt, den såkaldte cirkulære økonomi. Vi vil gerne vise at decentral spildevandsrensning kan være ikke bare økonomisk, men også miljømæssigt fordelagtig, samt udvikle nye forretningsmodeller som har fokus på dette. Læs et lille indlæg om projektet her: Kilian Water dyrker grøn forretning.

Research and Development

Hvis i som forsyning har et særligt behov hvor I ser et potentiale for udvikling af en lokal filterløsning, så kontakt os, så vi sammen kan udvikle på idéen. Vi bidrager med vores erfaring, netværk og dygtige medarbejdere.

Se mere om vores omfattende udviklings-arbejde under fanen R&D.

Del denne side...Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someone