Det beplantede filteranlæg- endnu mere effektivt

Fremtidens spildevandsanlæg holdt Åbent Hus i Ørby

 

I Ørby ved Haderslev var der godt fremmøde trods stiv kuling, da der blev holdt Åbent hus for Ørby Spildevandslaugs nye beplantede filteranlæg, onsdag den 6. december. Det er bestemt ikke uden en vis stolthed, at landsbyen og det tilliggende sommerhusområde nu kan kalde sig ejere af et af verdens mest effektive og banebrydende beplantede filteranlæg til lokal spildevandsrensning.

Anlægget er et ud af fire anlæg der etableres med tilskud fra EU projektet iMETland under EU´s Horizon 2020 forsknings og innovationsprogram. De øvrige tre anlæg etableres i Spanien, Argentina og Mexico, for at teste teknologien under varierende klimaforhold.

Det er Kilian Water ApS, der har stået for projekteringen af dette nye beplantede filteranlæg, i samarbejde med Aarhus Universitet. Jens Pors, som er projektansvarlig ved Kilian Water fortalte de mange interesserede fremmødte om anlægget: “Den helt store gevinst ved denne type anlæg er den meget lille anlægsstørrelse som er nødvendig for at rense spildevandet. Der kræves blot 0,4 m2 pr. PE, hvor der i de traditionelle beplantede filteranlæg anvendes 3,2 m2 pr. PE. Der ud over har anlægget et meget lavt energiforbrug. Dette gør anlægget meget konkurrencedygtigt”.

Det helt unikke ved iMETland anlægget er at man udnytter elektroaktive bakterier, der forventes at rense spildevandet med en hastighed der er 10 gange større end de bakterier der sædvanligvis står for omsætningen af kvælstof i spildevandsanlæg med biologisk rensning. For at kunne udføre deres arbejde, har de elektroaktive bakterier brug for et elektrisk ledende filtermateriale. “Som filtermateriale i iMETland anlægget er der anvendt en bestemt kultype, som er et rigtig godt ledende materiale, men andre materialer kunne evt. også være relevante at afprøve ved den videre udvikling af anlægget”, siger Jens Pors. “Derudover er anlæggets opbygning ikke væsentlig forskellig fra de traditionelle beplantede filteranlæg”.

Udførelsesmæssigt er det entreprenørfirmaerne Hans Aarøe og Alternativ Kloakering, som står bag projektet i Ørby. Der er i Ørby og Ørby Strand etableret trykledninger for transport af spildevand til anlægget samt 43 bundfældningstanke ved de enkelte husstande. Desuden er etableret en faskine, hvor det rensede spildevand nedsives.

I Ørby venter man spændt på de første renseresultater, der skal vise hvor effektivt anlægget renser. Aarhus Universitet holder nøje øje med udviklingen i rensekapaciteten, efterhånden som borgerne bliver tilsluttet anlægget. Der er som en del af forsøget også tilsluttet en desinfektionsenhed, hvormed man vil bortrense de sidste patogene bakterier, så det rensede spildevand opnår en kvalitet som evt. kunne gøre det egnet til brugs-formål.

Dette åbent hus arrangement var særligt tilegnet de lokale beboere. Der vil senere blive arrangeret åbent hus arrangementer for fagligt interesserede, hvor man vil kunne fortælle mere om driften af iMETland anlægget.

 

Nyetableret beplantet filteranlæg

Nyetableret beplantet filteranlæg med spæde planter, der med tiden vokser op og dækker stenene.

 

Åbent hus, Ørby

Teltet gav ly til de besøgende gæster der havde trodset den hårde vind