Det beplantede filter – designes til dig

Hvad er dine spildevandsforhold?

Rensekrav, afstandskrav, nedsivning eller udledning, varierende spildevandsmængder, økonomi…….der er mange hensyn i spil, når du skal vælge spildevandsrensning. Det beplantede filter er en meget fleksibel løsning, som kan designes efter dine behov.

Beplantet filteranlæg smukt integreret i haven

Beplantet filteranlæg smukt integreret i haven

Kilian Water har udviklet flere varianter af det beplantede filteranlæg, som hver især imødekommer særlige krav og forhold. Derfor kan vi altid tilbyde dig en skræddersyet løsning særlig tilpasset dine udfordringer. Vi bygger spildevandsrensning til en husstand eller til en hel landsby, anlæg med nedsivning eller udledning, og anlæg der tåler svingende belastning, som for eksempel ved campingpladser og sommerhuse.

Løsningerne er blevet til på baggrund af miljømyndighedernes specifikke krav, vores egne praktiske erfaringer og et stort udviklingsarbejde, støttet op af udviklingsprojekter med deltagelse fra vidensmiljøet i Danmark.

Få overblik over dine muligheder gennem en uforpligtende snak med os. Sammen finder vi frem til den optimale løsning for din spildevandsrensning – både hvad angår økonomi og driftssikkerhed.

4 forskellige modeller

Nedenstående finder du links til 4 forskellige modeller af det beplantede filteranlæg:

1.Et beplantet filter med aktiv beluftning giver dig absolut det mest areal-effektive anlæg med kun 4 m2 for en husstand.Det faste kar af genbrugsplast bruges til 5PE (1 husstand), mens større anlæg etableres med PE membran.

Info, beplantet filter med aktiv beluftning, kar 5 PE 4m2

Info, beplantet filter med aktiv beluftning, membran 5 PE

2.Et Standard beplantet filter er uden beluftning og indeholder færre tekniske dele:

Info, beplantet filter standard 5 PE

3.Gudenå-modellen har integreret faskine under anlægget og er et godt alternativ til den gængse nedsivning:

Info, beplantet filter, Gudenå model 5PE

4.Juelsminde-modellen kan anvendes hvor man ønsker nedsivning, men også har behov for prøveudtagning:

Info, beplantet filter, Juelsmindemodellen 5PE

Står du med påbud om at rense for fosfor ( P-krav), kan det beplantede filter klare dén udfordning ved at nedsive det rensede spildevand efterfølgende, hvor ved fosfor absorberes effektivt af jordmatricen.  men der er også andre muligheder: Tre løsninger på fosforrensning

Du er heldig, hvis du har et godt fald i terrænet på din grund, for så kan du bruge den geniale opfindelse som kaldes hævertpumpen. En anordning der kan “pumpe” spildevandet op i dit anlæg uden brug af strøm -en virkelig bæredygtig løsning både for miljøet og din pengepung !

Læs mere om hævertpumpen her

Kilian Water ApS er leverandør af Danmarks smukkeste spildevandsrensning. Vi leverer til autoriserede kloakmestre, som står for det overordnede kloakeringsprojekt. Det er din garanti for at arbejdet udføres lovligt og korrekt. Som bygherre skal du sikre dig at kloakmesteren er autoriseret; kommunen tjekker det ikke.

På filmen her ses et eksempel på det lille kompakte anlæg, Beplantet filter med aktiv beluftning, som kan rense spildevandet fra en husstand på bare 4 m2. Modellen laves normalt med en vandtæt membran i bunden af anlægget- men er her udført som et færdigstøbt beton-kar.