Biologisk sandfilter

Skitse af biologisk sandfilter, Kilde Tunetanken

Skitse af biologisk sandfilter (fra oven og i længdesnit), Kilde: Tunetanken

Det biologiske sandfilter er egnet,

-hvis du vil have et “underjordisk” anlæg som ikke ses; man ser kun udluftningsrør

-hvis du ikke må nedsive i et almindeligt nedsivningsanlæg, fx pga egen drikkevandsboring

-hvis du har adgang til dyb afløbsdræn ( mindst 1,60 m dyb)

Et biologisk sandfilter opfylder SO-krav, men der kan tilkobles en faskine, så vandet efterfølgende nedsives og dermed også opfylder P-kravet.

Det biologiske sandfilter koster i etablering cirka det samme som et standard beplantet filter, men det er billigere i drift. Anlægget kræver for en standard husholdning mindst 25 m2.

Del denne side...Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someone