Biologisk sandfilter

Skitse af biologisk sandfilter, Kilde Tunetanken

Skitse af biologisk sandfilter (fra oven og i længdesnit), Kilde: Tunetanken

Det biologiske sandfilter er egnet,

-hvis du vil have et “underjordisk” anlæg som ikke ses; man ser kun udluftningsrør

-hvis du ikke må nedsive i et almindeligt nedsivningsanlæg, fx pga egen drikkevandsboring

-hvis du har adgang til dyb afløbsdræn ( mindst 1,60 m dyb)

Et biologisk sandfilter opfylder SO-krav, men der kan tilkobles en faskine, så vandet efterfølgende nedsives og dermed også opfylder P-kravet.

Det biologiske sandfilter koster i etablering cirka det samme som et standard beplantet filter, men det har et kortere levetid, da anlægget er dækket til med jord som frostsikring. Hermed formindskes adgang af ilt til mikro-organismer.

Anlægget kræver for en standard husholdning mindst 25 m2.