Beskyt din brønd eller boring

Brøndboring på gårdspladsen beskyttes

Bevar din brønd eller boring

En effektiv brøndbeskyttelse kan standse nedsivning fra arealet omkring brønden, og gør det muligt at hindre colibakterier og kim i vandet.

Beskyt din brønd; Hvordan ? Et areal på 25-30 m2 rundt om  brønden graves fri i ca 30 cm dybde, og underlaget nivelleres med et fald ud fra brønden. En PE-membran lægges ud omkring brønden, og sluttes tæt omkring brøndringen. Membranen beskyttes både fra neden og fra oven af en tyk geotekstil, så skarpe småsten ikke gnaver hul i den. Herefter lægges belægningen igen ovenpå og området re-etableres.

Materialepris inkl. moms:

– Membran og fiberdug til 5 x 5 m. (brønd-diameter < 1 m) : 2447 kr.

– Membran og fiberdug til 6 x 6 m. (brønd-diameter > 1 m) : 3201 kr.

– ”Wrap” til selve brønd-ringen (hvis brøndringen er utæt) : 895 kr.