• Det beplantede filteranlæg – effektiv spildevandsrensning i det åbne land

  Beplantet filter Skive
  En lille oase af tagrør, gul iris og dunhammer. Omhyggeligt plantet i en lagdelt ”sandkasse” af grus, ærtesten og rør. Det hele smukt og innovativt kædet sammen med ekspertise. Så har du et beplantet filter, som kan rense spildevand fra for eksempel husholdninger, camping-, vaskepladser, stalde og levnedsmiddelindustri. Desuden kan det også efterrense spildevand fra store kommunale renseanlæg, rense vand fra dambrug og rense regnvand fra motor-veje, også kaldet ’vejvand’.

  Enkelt, innovativt og økonomisk – det beplantede filter har mange åbenlyse fordele. Dog er anlægget ikke så kendt endnu selvom Miljøstyrelsen har ”blåstemplet” det beplantede filter
  i dec. 2004.

  Kilian Water har i flere år etableret anlæg rundt om i landet, og på den måde erfaret at der mangler oplysning omkring anlægget og dets muligheder.

  På denne hjemmeside kan private, kommuner og kloakmestre, for hver deres område, klikke ind og finde de relevante informationer om det beplantede filter.

  Det beplantede filter brochure HD,

Copyright © 2013 - Kilian Water - For et renere vandmiljø - Sitemap