Det beplantede filteranlæg

– Bæredygtig spildevandsrensning

Har du brug for spildevandsrensning til et hus – eller en hel landsby?

Et beplantet filteranlæg klarer alt dit spildevand. Uanset anlægsstørrelse og spildevandskvalitet kan Kilian Water ApS være din samarbejdspartner lige fra de første overvejelser til design og etablering. Brug kontaktbladet til højre og få en uforpligtende snak med os om din spildevandsrensning- så er du godt i gang.

Gul iris blomstrer i beplantet filteranlæg

NYHED Klar til etablering

Det beplantede filteranlæg fås nu i et nyt og endnu mere miljøvenligt design; et kar i genbrugsplast, som er nemt og hurtigt at installere.

Det har gennem nogle år været vores ønske at udvikle et kar, så kloakmesteren enkelt og hurtigt kan etablere det beplantede filter. At karret så tilmed kan laves i genbrugsplast er vi virkelig glade for; der indsamles jo så meget plast, og her har vi en chance for at bruge lidt af det:-)

Har du brug for hurtigt at returnere mandlig energi? Her køb PillerDk en billig Viagra tablet. Cialis generico in Italia | Goedkope Kamagra kopen zonder recept | Sie Sildenafil Informationen | Viagra Sans Ordonnance | Viagra och diabetes


Læs mere om karret her.

Bæredygtig spildevandsrensning gennem 20 år

Kilian Water har over 20 års erfaring i grøn spildevandsrensning. Siden det første anlæg blev bygget, har vi løbende forsket og udviklet, så vi nu står med et helt udvalg af gode designs, der kan opfylde ethvert behov for spildevandsrensning. Vi har et tæt samarbejde med universiteter, både nationalt og internationalt, for at sikre at vi kan tilbyde veldokumenteret rensning af spildevand i det åbne land. Vi står bag over 900 beplantede filteranlæg i Danmark- anlæg i alle størrelser, helt op til 400 personer.

Peter Tychsen fra rådgivningsfirmaet Lobster og Karen D. Hansen fra Kilian Water har haft et rigtig godt samarbejde, der bl.a. har resulteret i god dokumentation af de miljømæssige fordele.

Aktuelt: Værdi i grønne filteranlæg opgjort i ”Rethink Business” projekt

Ressourceeffektivitet, cirkulær økonomi og grønne forretningsmodeller har været omdrejningspunktet i vores netop afsluttede projekt Rethink Business, drevet af Væksthus Midtjylland og Lifestyle og Design Cluster. Med deltagelsen i Rethink Business projektet er Kilian Water blevet bekræftet i vores udviklingsstrategi omkring anlæg til landsbysamfund, og vi har fået sat nogle interessante tal på vores miljøprofil i den kontekst. Etableres eksempelvis et anlæg fra Kilian Water til rensning af spildevand fra 400 personer vil der i forbindelse med driften blive udledt ca. 4.500 kg CO2 ækv./år. Dette er væsentligt mindre end den tilsvarende udledning på ca. 16.500 kg CO2 ækv./år, hvis der – helt konventionelt – etableres en kloakledning til nærmeste renseanlæg.

Hvad er et beplantet filteranlæg egentlig for noget?

Det er et ”naturligt” anlæg hvor der er indtænkt alle de praktiske behov, du som husejer har, i forhold til at kunne rense dit spildevand selv: Pladsforhold, svingende spildevandsmængder, lavt strømforbrug, lille vedligeholdelsesbehov, jordtype, grundvandsforhold og afstandskrav. Alle forhold er indtænkt på en måde, så vi kan tilbyde dig den mest optimale løsning.

Kvalitet, miljø og økonomi går hånd i hånd når du vælger et beplantet filteranlæg.. Anlægget er lavteknologisk, hvilket betyder at der er få tekniske dele i anlægget, der kan gå i stykker og give driftsproblemer. Det beplantede filter er designet så de naturlige processer får bedst mulige ”arbejdsvilkår” til at rense spildevandet. Det giver et lavt strømforbrug. Der er således god sammenhæng mellem lavt ressourceforbrug, lang levetid på anlægget- og god økonomi.

Udforsk vores hjemmeside for at se alle mulighederne i det beplantede filter.

Nyt: Beplantet filteranlæg med aktiv beluftning

Det beplantede filteranlæg med aktiv beluftning, tør vi godt at sige, er det mest fleksible anlæg på markedet. Det er en renseløsning som Kilian Water har lavet siden 2015 og er de eneste i Danmark, der udbyder. Løsningen er patenteret i USA, hvor den er meget udbredt. Anlægget er en helt suveræn løsning til forhold med svingende spildevandsbelastninger, da det er designet med automatik til beluftning, der kan tilpasses udsving helt op til 100 %. Da det er meget pladsøkonomisk, er anlægget også meget efterspurgt til almindelige husstande; Anlægget klarer spildevandsrensning for 5 personer på bare 4 m2!

Løsningen er patenteret af Naturally Wallace Consultancy i USA, hvor den er meget udbredt. I Europa har det belgiske firma Rietland med stor succes tilpasset designet til europæiske vilkår og materialer.

Både Naturally Wallace Consultancy og Rietland er Kilian Waters faste sparringsspartnere, når større projekter skal søsættes.